HERITAGE PRESERVATION PLAN  

Enchanted Landscape. Rupit I Pruit General Plan

2oo9-14

POUM – General Plan

Departament de Política Territorial y Obres Públiques / Generalitat de Catalunya – Regional Government